Asal Bölenleri Bulma

Sadece 1'e ve kendisine bölünen sayılara asal sayı denir. Bu program bir sayının asal bölenlerini bulmaya yarıyor. Mesela 6 sayısının asal bölenleri 2 ve 3'tür (2 ve 3 sadece 1'e ve kendisine bölünür). Programa 20000 ile 2 arasında bir sayı girebilirsiniz.
Asal sayılar: 2, 3, 5, 7, 11, 13, ....

Sayı gir!


Nasıl çalışıyor?


Program tamamen JavaScript ile çalışıyor. Yazılım öğrenmek isteyen herhangi biri için yapı taşı olan bir program, kesinlikle öğrenilmesi lazım. Nasıl çalıştığını görmeniz için aşağıya kodu yazdım. İnceleyerek programın nasıl çalıştığını hayal etmeye çalışın. Kendi hostinginiz veya alan adınız olmasa bile; HTML dosyası yaratıp, bu scripti içine yerleştirerek programınızı tarayıcınız ile test edebilirsiniz. Eğer JavaScript hakkında hiçbir bilginiz yoksa w3schools.com dan ayrıntılı ve düzgün bir biçimde öğrenebilirsiniz.

function isPrime(n){
	var i;
	for(i=2; i<n; i=i+1){
		if(n%i==0){
			return 0;
		}
	}
	return 1;
}
function arrayToSentence(arr) {
	var last = arr.pop();
	return arr.join(', ') + ' ve ' + last;
}
function asalBolenler(){
	var i, girilen, sonuc = [], j;
	j= 0;
	girilen = document.getElementById("girilen_sayi").value;
	for(i=2 ; i<=girilen ; i=i+1){
		if(isPrime(i)===0){
		continue;
	}
	if(isPrime(i)===1){
		if(girilen%i===0){
			sonuc[j]=i;
			j=j+1;}
	}
	}
	if(!sonuc[1]){
		document.getElementById("sonuc").innerHTML = sonuc[0];
	}else{
		document.getElementById("sonuc").innerHTML = arrayToSentence(sonuc);}
}